لطفا جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور از طریق مکاتبه رسمی با شرکت اقدام فرمایید. می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر انفورماتیک به شماره 1-44545760 تماس حاصل فرمایید.
پست الکترونیکیInfo@Eltiampharm.com